ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

* ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΟΠΤΡΩΝ

* ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΓΕΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

* ΔΟΜΗΜΕΝΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

* ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

* WI-FI

* ΚΑΜΕΡΕΣ

* ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ

* ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ CALL CENTER INBOUND-OUTBOUND