ΝΕΑ

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ

1. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

• Πτυχίο ΤΕΙ (ή ανάλογο εξωτερικού) με ειδίκευση στον τομέα Τηλεπικοινωνιών & Πληροφορικής

• Τουλάχιστον 3ετή εμπειρία

• Πιστοποίηση CCNA

• Εμπειρία σε Δίκτυα Η/Υ (LAN-WAN) και Δομημένης Καλωδίωσης(επιθυμητή πιστοποίηση)

• Εμπειρία σε εγκαταστάσεις και άρση βλαβών σε γραμμές xDSL

• Καλή γνώση Αγγλικών

• Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου

• Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

• Άνετη και αποδοτική επικοινωνία με τους πελάτες

2. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

• Πτυχίο μετα-λυκειακής εκπαίδευσης αντιστοιχης ειδικότητας (ΙΕΚ, ΚΕΚ κτλ)

• Τουλάχιστον 2ετη εμπειρία σε εγκαταστασεις και αρση βλαβων σε γραμμές xDSL

• Καλή γνώση Αγγλικών & χρηση Η/Υ

• Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου

• Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

• Άνετη και αποδοτική επικοινωνία με τους πελάτες